Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2022/406 z dne 10. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1202 glede harmoniziranih standardov za avtomatske točilne ventile, vgrajene v napravah za točenje goriva, tlačne in sesalne naprave za točenje goriva in naprave za točenje goriva z daljinskim upravljanjem, varnostne zapore za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva, varovalne ventile ter vrtljive dele na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva, ki se uporabljajo na bencinskih servisih.

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/404 z dne 3. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za krmilni mehanizem - sistemi s kabli in škripčevjem.

V Uradnem listu Evropske unije L1 je bil 5. januarja 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/6 z dne 4. januarja 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1182 glede harmoniziranih standardov za biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov, sterilizacijo izdelkov za zdravstveno nego, aseptično proizvodnjo izdelkov za zdravstveno nego, sisteme vodenja kakovosti, simbole za označevanje podatkov, ki jih mora podati dobavitelj, proizvodnjo izdelkov za zdravstveno nego in opremo za svetlobno terapijo na domu.

EU je obvestila Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO), da namerava nadomestiti zakonodajo o reciklirani plastiki, ki je v stiku z živili. Nova zakonodaja bo začela veljati julija 2022.