Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


Evropska komisija je objavila končno poročilo o študiji, ki ocenjuje stroške in koristi Uredbe o gradbenih proizvodih (CPR).

Ta priročnik celovito predstavlja novo izdajo standarda ISO 9001:2015, osrednjega standarda o sistemu vodenja kakovosti, izčrpno pojasnjuje njegove novosti in prikazuje, kako bi jih lahko najbolje izvajali v praksi.