Aktualno


V skupini standardov EN 71, ki obravnava varnost igrač, je CEN decembra 2016 objavil novo izdajo standarda EN 71-12:2016 o n-nitrozaminih in N-nitrozabilnih snoveh v igračah. Ta novi standard bo objavljen kot slovenski standard SIST aprila 2017.

Direktorat za lesarstvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST smo 16. februarja 2017 organizirali seminar »Certificiranje in standardizacija ter z njima povezane dejavnosti na področju lesne industrije.

V začetku tedna so Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) s svojo udeležbo na obeležitvi 70. obletnice delovanja Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) počastili najvišji predstavniki mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo.

Evropska komisija je v Uradnem listu EU OJ C 011 z dne 13. januarja 2017 objavila posodobljen seznam harmoniziranih standardov, ki obravnavajo metode ugotavljanja sproščanja niklja, ki sodijo pod vnos 27 Priloge XVII Uredbe REACH.

Evropska komisija je objavila končno poročilo o študiji, ki ocenjuje stroške in koristi Uredbe o gradbenih proizvodih (CPR).

Ta priročnik celovito predstavlja novo izdajo standarda ISO 9001:2015, osrednjega standarda o sistemu vodenja kakovosti, izčrpno pojasnjuje njegove novosti in prikazuje, kako bi jih lahko najbolje izvajali v praksi.