Slovenski inštitut za standardizacijo

 

V JAVNI OBRAVNAVI JE IZVIRNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSIST-TS 4207-2:2023 MERITVE NA KURILNIH NAPRAVAH NA TRDNA GORIVA

Obveščamo vas, da je od 1.5. do 1.6.2023 v javni obravnavi izvirna tehnična specifikacija oSIST-TS 4207-2:2023 Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva (VDI 4207-2:2016, spremenjen).

Tehnična specifikacija SIST-TS 4207-2:2023 vsebuje drugi del nemške smernice VDI 4207-2:2016, Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva. Vsi tehnični podatki in izračuni ostajajo nespremenjeni iz nemškega izvirnika, prilagojene so le navedbe slovenskih predpisov in zahtev, ki iz njih izvirajo.

Zaradi zagotavljanja enotne kakovosti pri določanju emisije snovi v zrak iz malih kurilnih naprav so v predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, in predpisu, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah, navedene zahteve za merilna mesta, merilne naprave in opravljanje meritev med obratovanjem. V tehnični specifikaciji SIST-TS 4207-2:2023 so opisani postopki, ki omogočajo upoštevanje teh zahtev.

Tehnična specifikacija SIST-TS 4207-2:2023 velja za dimnikarje, ki opravljajo kontrolo malih kurilnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, ter s predpisom, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah.


Morda vas zanima