Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: SVET EU DAL KONČNO ZELENO LUČ GLEDE PRILAGOJENIH PRAVIL EU O STANDARDIZACIJI

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Ministri in ministrice EU so dokončno odobrili spremembo uredbe o evropski standardizaciji.

Uredba določa postopke za razvoj harmoniziranih standardov v EU. Ti harmonizirani standardi olajšujejo dajanje proizvodov na enotni trg in s tem krepijo konkurenčnost EU.

Standardi zagotavljajo, da so blago in proizvodi, ki se uporabljajo, varni. Pravila EU o standardizaciji pa zagotavljajo varnost blaga in proizvodov ter omogočajo njihovo prilagoditev zelenemu in digitalnemu prehodu. Na podlagi sprejete spremembe se krepi sodelovanje med državami članicami v postopkih odločanja v evropskih organizacijah za standardizacijo ter zagotavlja celovito spoštovanje evropskih vrednot in temeljnih pravic, zlasti na področju novih digitalnih tehnologij.

Sprememba uredbe uvaja nove zahteve za evropske organizacije za standardizacijo, da se s tem zagotovi vključenost nacionalnih organov za standardizacijo v EU in evropskem gospodarskem prostoru. Okrepitev vloge nacionalnih predstavnikov bo izboljšala delovanje evropskih organizacij za standardizacijo in utrdila zastopanost držav članic v njihovih postopkih odločanja.

Sprememba uredbe bo zagotovila tudi spodbujanje evropskih vrednot pri razvijanju evropskih standardov. To je zlasti pomembno v zvezi s sedanjim digitalnim prehodom.

Ozadje

Čeprav evropski standardi nimajo vedno vidne vloge, so zelo pomembni v vsakdanjem življenju in na področju notranjega trga. Standardi zagotavljajo, da so proizvodi, kot so igrače ali gospodinjski aparati, skladni s pravom Evropske unije, interoperabilni ter varni za državljane in okolje.

Harmonizirani standardi, ki jih na zahtevo Evropske komisije pripravi ena od evropskih organizacij za standardizacijo, so uveljavljen način spodbujanja tehnične skladnosti proizvodov. Standarde uporabljajo proizvajalci po vsej EU, da bi tako izpolnili ključne zahteve za proizvode, ki jih določa zakonodaja EU; uporaba teh standardov je prostovoljna, vendar splošno razširjena.

Standardi zagotavljajo tudi, da so evropski proizvodi in storitve, kot so baterije in umetna inteligenca, skladni s pravili o varstvu podatkov in kibernetski varnosti ter z okoljskimi in drugimi vidiki.

Komisija je 2. februarja 2022 predstavila predlog za spremembo uredbe o standardizaciji in novo standardizacijsko strategijo, v kateri je opredeljen pristop EU k standardom.

Svet EU je 13. maja 2022 sprejel stališče o predlogu spremembe uredbe o evropski standardizaciji.

Svet EU in Evropski parlament sta se 12. oktobra 2022 začasno dogovorila o spremenjeni uredbi o standardizaciji.

Naslednji koraki

Svet EU je 8. decembra 2022 odobril stališče Evropskega parlamenta, zato je zakonodajni akt sprejet.

Zakonodajni akt je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije 19. decembra 2022 in začne veljati 20 dni po objavi.

Uredba (EU) 2022/2480 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1025/2012 glede odločitev evropskih organizacij za standardizacijo v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti 
 

Vir: https://www.consilium.europa.eu


Morda vas zanima