Novo spletno orodje za spodbujanje vključevanja MSP v standardizacijo

Želite hitro in enostavno izvedeti več o standardizaciji? 

Majhna in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo več kot 20 milijonov podjetij v Evropi. V njih je zaposlenih več kakor 80 milijonov ljudi. Kljub temu pa MSP in predvsem mikro podjetja še vedno nimajo vodilne vloge pri pripravi in uporabi standardov. Standardizacija namreč omogoča vsem podjetjem, tudi MSP, dostop do najsodobnejše tehnologije ter ustvarja enotne pogoje za vstop na trg in uvajanje novih proizvodov in storitev.

CEN in CENELEC sta v tesnem sodelovanju z mednarodno nepridobitno organizacijo Small Business Standards (SBS), ki spodbuja interese majhnih podjetij za evropski sistem standardizacije, razvila posebno orodje za e-učenje o standardizaciji. Orodje naj bi MSP spodbudilo k aktivnejši vključitvi v standardizacijo in omogočilo, da izrazijo svoje potrebe in mnenja ter si tako zagotovijo najboljše možno poslovno okolje za svojo dejavnost. 

Orodje za e-učenje je razdeljeno v šest modulov, vsak obravnava specifično temo. Modul se začne s predstavitvijo učnih ciljev, sledi pa animacija, ki prikaže uporabo standarda pri konkretnem primeru. Po koncu animacije lahko uporabnik prebere dodatno gradivo o obravnavani temi in preveri pridobljeno znanje. Če uporabnik želi, si lahko tudi natisne potrdilo o doseženem rezultatu. 

Orodje za e-učenje je na voljo na spletni strani CEN CENELEC v 23 jezikih. Uporabniki le izberete jezik in preberete več o naslednjih temah:

  • Kaj so standardi in kaj pomenijo za vaše podjetje?
  • Kdo in kako razvija standarde?  
  • Zakaj bi morali uporabljati standarde?
  • Kaj lahko pridobite s sodelovanjem pri razvoju standardov?  
  • Kako poiščete določen standard in kako ga lahko uporabite?
  • Kako lahko vplivate na vsebino standarda? 

 

V dodatnem modulu pa so podane še študije primerov o koristih sodelovanja v standardizaciji ter uporabe standardov. 

Vir: SME Newsletter Issue no. 34 – June 2015 www.cencenelec.eu/sme

 

Želite izvedeti več? Imate dodatna, specifična vprašanja? V tem primeru se lahko za pomoč obrnete na Kontaktno točko SIST za MSP, ki je član mreže CEN oz. CENELEC.

Vsaka država ima nacionalno organizacijo za standarde in nacionalno službo za pomoč MSP. Tako danes obstaja mreža 42 nacionalnih služb za pomoč MSP, katere namen je poenostaviti neposredno komunikacijo med MSP in člani CEN oz. CENELEC.

Vse službe za pomoč MSP v mreži nudijo enako podporo, prednost nacionalne organizacije za standarde je, da vam podporo omogoča v vašem jeziku in skladno z nacionalno situacijo oziroma zakonodajo.

Slovenska majhna, srednja in mikro podjetja se lahko obrnete na nacionalni organ za standardizacijo SIST oziroma njegovo Kontaktno točko za MSP.