Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: NOVA ZAKONODAJA ZA STROJE – DOKONČNA ODOBRITEV SVETA

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Svet EU je 22. maja 2023 sprejel novo uredbo o strojih. Predlagana zakonodaja posodablja direktivo o strojih iz leta 2006 in jo spreminja v uredbo. Novo besedilo usklajuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za stroje v EU, spodbuja prost pretok strojev in zagotavlja visoko raven varnosti delavcev in državljanov.

Posodobljena pravila bodo evropski industriji omogočila delovanje v novem in izboljšanem pravnem okviru. Pravila bodo zagotovila tudi visoko raven zaščite za delavce in državljane ter povečala konkurenčnost strojev, izdelanih v EU.

Zahteve glede skladnosti in dokumentacije

Sprejeta uredba določa obvezno oceno skladnosti, ki ga izvede tretja oseba, za šest kategorij strojev z "visokim tveganjem".

Varnostne informacije bodo morale biti zagotovljene za vsak proizvod, vendar uredba v skladu z digitalnim prehodom določa, da bodo digitalna navodila privzeta možnost. Navodila v papirni obliki bodo še vedno lahko pridobile stranke, ki jih bodo zahtevale.

Ozadje

Direktiva o strojih iz leta 2006 je bila eden glavnih delov zakonodaje, ki ureja usklajevanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev za stroje na ravni EU. Nova sprejeta uredba bo vzpostavila pravni okvir za dajanje varnih strojev na trg Unije. V njej bodo zajeta tudi nova tveganja, povezana z nastajajočimi tehnologijami, s pojasnitvijo področja uporabe uredbe pa bo zagotovljena tudi pravna varnost . V uredbo so na primer vključena tudi manjša vozila, ki se uporabljajo za osebni prevoz, in lahka električna vozila, kot so skuterji ali kolesa, saj se ta pogosto uporabljajo in bi lahko bila nevarna za uporabnike.

Naslednji koraki

Potem ko je Svet odobril stališče Evropskega parlamenta, je bil ta zakonodajni akt sprejet. Ko bosta uredbo podpisala predsednica Evropskega parlamenta in predsednik Sveta EU, bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije in bo začela veljati dvajseti dan po objavi. Države članice in gospodarski subjekti bodo imeli na voljo 42 mesecev, da začnejo uporabljati pravila nove uredbe.

 

Vir: https://www.consilium.europa.eu

 


Morda vas zanima