Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi prevodi standardov


Namen standarda SIST EN IEC 60947-1:2021 je, kolikor je izvedljivo, uskladiti vsa pravila in zahteve splošne narave, ki se uporabljajo za nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave, da bi dosegli enotnost zahtev in preskusov v ustreznem obsegu opreme ter se izognili potrebi po preskušanju po različnih standardih.

Standard SIST EN 1176-1:2018 zajema opremo otroških igrišč za vse otroke. Pripravljen je bil z upoštevanjem potrebe po nadzoru majhnih otrok in manj sposobnih ali manj spretnih otrok.

Standard SIST EN 15224:2017 je področno specifičen standard sistema vodenja kakovosti za zdravstveno varstvo. Standard vključuje standard EN ISO 9001:2015 in dodaja interpretacije, razlage, primere in dodatne zahteve.

Standard SIST EN 12952-6:2022 določa zahteve za kontrolo med izdelavo, dokumentacijo in označevanje vodocevnih kotlov, kot je določeno v standardu EN 12952-1:2015.

Standard SIST EN 12953-5:2020 določa zahteve za kontrolo med proizvodnjo in po njej, dokumentacijo ter označevanje mnogovodnih kotlov, kot je določeno v standardu EN 12953-1:2012.

Standard SIST EN ISO 52016-1:2017 je eden iz skupine standardov, katerih namen je uskladiti metodologijo za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb. V nadaljevanju se ta skupina imenuje "nabor standardov EPB". Vsi standardi EPB sledijo posebnim pravilom, s katerimi se zagotavljajo splošna doslednost, nedvoumnost in preglednost.