Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1000 V, SIST EN 61466-2:2000 (prevod v slovenščino)

SIST EN 61466-2:2000, Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1000 V - 2. del: Dimenzijske in električne karakteristike (IEC 61466-2:1998)

in dopolnila SIST EN 61466-2:2000/A1:2004 in SIST EN 61466-2:2000/A2:2018

Ta del standarda IEC 61466 se uporablja za kompozitne izolatorske nize s specificirano mehansko obtežbo (Specified Mechanical Load – SML) 40 kN in 70 kN za nadzemne distribucijske vode za izmenični tok z nazivno napetostjo nad 1 000 V in frekvenco, ki ni višja od 100 Hz.

Uporablja se tudi za izolatorje s podobno zasnovo, ki se uporabljajo v postajah ali na voznih vodih električne vleke.

Ta standard se uporablja za člene kompozitnega izolatorskega niza s spojkami v skladu z IEC 61466-1.

Ta standard določa vrednosti za električne in dimenzijske karakteristike členov kompozitnega izolatorskega niza za nadzemne distribucijske vode z največjo vrednostjo atmosferskega udara 325 kV in specificirano mehansko obtežbo (SML) 40 kN in 70 kN.
OPOMBA: Splošne definicije in metode preskušanja so podane v IEC 61109.