Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi prevodi standardov


Standard SIST EN ISO 80000-1:2023 podaja splošne informacije in definicije, ki se nanašajo na veličine, sisteme veličin, enote, simbole veličin in enot ter na koherentne (soodvisne) sisteme enot, zlasti mednarodni sistem veličin (ISQ).

Standard SIST EN 50575:2014 določa zahteve za lastnost odziv na ogenj ter metode preskušanja in ocenjevanja električnih kablov, ki se uporabljajo za oskrbo z električno energijo ter za krmiljenje in komunikacijo ter so namenjeni za uporabo za gradbena dela in za katere veljajo zahteve za lastnost odziv na ogenj.

Standard SIST EN 50655-2:2018 določa metode in zahteve za identifikacijo (kot je določeno v 3.13) toplotno skrčljivih komponent, uporabljenih za električno izolacijo in/ali električno izolacijo in mehansko zaščito v kabelskih priborih za nizko in srednjo napetost, kot je določeno v EN 60393, HD 629.1 in HD 629.2.

Standard SIST ISO 25551:2022 določa zahteve in podaja smernice za organizacijski program za oskrbovalce, ki skrbijo za:

Namen tega dokumenta je navesti zahteve za dokazovanje, da je za naprave SRD, ki naj bi se uporabljale v naslednjih vrstah opreme, mogoče domnevati skladnost z bistvenimi zahtevami člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [i.1] pod pogoji iz dodatka A.

Namen standarda SIST EN 50386:2010 je opredeliti zahteve in dimenzije skoznjikov za napetosti do 1 000 V in naznačene toke od 250 A do 5 000 A za transformatorje, polnjene z izolacijsko tekočino.