Slovenski inštitut za standardizacijo

 

EVROPSKA UNIJA HARMONIZIRA STANDARD EN 12472:2020 ZA OMEJEVANJE NIKLJA PO UREDBI REACH

EVROPSKA UNIJA HARMONIZIRA STANDARD EN 12472:2020 ZA OMEJEVANJE NIKLJA PO UREDBI REACH

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

Evropska unija je nedavno posodobila svoj seznam standardov za dokazovanje skladnosti z zahtevami za nikelj iz Priloge XVII k Uredbi REACH. Spremenjeni seznam je začel veljati takoj.

Septembra 2020 je Evropski komite za standardizacijo (CEN) objavil standard EN 12472:2020, Metoda za simulacijo pospešene obrabe in korozije za zaznavanje sproščanja niklja iz prevlečenih predmetov. Ta metoda se uporablja pred zaznavanjem sproščanja niklja iz prevlečenih izdelkov, ki pridejo v neposreden in daljši stik s kožo.

Aprila 2021 je Evropska komisija na svoji spletni strani (spletna stran ES) objavila najnovejši seznam standardov za dokazovanje domneve o skladnosti z nikljem iz vnosa 27 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji in odobritvi in omejevanju kemikalij (REACH).

Evropski standard EN 12472:2020 nadomešča EN 12472:2005 + A1:2009, Metoda za simulacijo pospešene obrabe in korozije za odkrivanje sproščanja niklja iz prevlečenih predmetov.

Obvestilo ne navaja datuma začetka veljavnosti, vendar se lahko šteje za obvezujočega od aprila 2021.

SPLETNO MESTO EVROPSKE KOMISIJE, 20. APRIL 2021

NASLOVI IN REFERENCE STANDARDOV, KI SE UPORABLJAJO KOT PRESKUSNE METODE ZA DOKAZOVANJE SKLADNOSTI IZDELKOV POD VNOSOM 27 PRILOGE XVII K UREDBI REACH

Evropska organizacija za standardizacijo

Standard / Naslov

Nadomestni standard

CEN

EN 1811:2011+A1:2015 - Primerjalna preskusna metoda za sproščanje niklja iz izdelkov, vstavljenih v prebodene dele človeškega telesa, in izdelkov, ki so v neposrednem in daljšem stiku s kožo

EN 1811:2011

CEN

EN 12472:2020 - Metoda za simulacijo pospešene obrabe in korozije za zaznavanje sproščanja niklja iz prevlečenih predmetov

EN 12472:2005+A1:2009

CEN

EN 16128:2015 - Očesna optika - Referenčna preskusna metoda za ugotavljanje sproščanja niklja iz okvirjev očal in sončnih očal

EN 16128:2011

 

Standardi so privzeti v slovensko nacionalno standardizacijo kot SIST standardi in jih lahko naročite v spletni prodaji ali na prodaja@sist.si.


Morda vas zanima