Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT, SIST EN 301 549 V3.2.1:2021 (prevod v slovenščino)

SIST EN 301 549 V3.2.1:2021, Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT

Ta dokument določa zahteve za funkcijsko dostopnost izdelkov in storitev IKT, vključno z opisom preskusnih postopkov in metodologije vrednotenja za vsako zahtevo za dostopnost v obliki, ki bi se lahko uporabila pri javnem naročanju znotraj Evrope. Ta dokument je namenjen uporabi s spletnimi tehnologijami, nespletnimi tehnologijami in hibridi, ki uporabljajo oboje. Zajema tako programsko in strojno opremo kot tudi storitve. Namenjen je uporabi ponudnikom in nabavnikom, vendar se pričakuje, da bo koristen tudi številnim drugim.

Povezava med tem dokumentom in bistvenimi zahtevami iz Direktive 2016/2102 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja [i.28] je navedena v dodatku A.

Ta dokument vsebuje potrebne funkcijske zahteve in predstavlja referenčni dokument, tako da so rezultati preskušanja podobni in je razlaga teh rezultatov jasna, tudi če postopke spremljajo različni akterji. Opisi preskusov in metodologija vrednotenja, ki so vključeni v trenutnem dokumentu, so opredeljeni na ravni podrobne skladnosti s standardom ISO/IEC 17007:2009 [i.14], zato da je mogoče s preskušanjem skladnosti zagotoviti prepričljive rezultate.