Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja, SIST EN 13306:2018 (prevod v slovenščino)

SIST EN 13306:2018, Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja

Namen tega evropskega standarda je opredeliti splošne izraze, ki se uporabljajo v vseh vrstah vzdrževanja in pri vodenju/upravljanju vzdrževanja ne glede na vrsto obravnavanega predmeta/elementa. Ta standard ne vključuje vzdrževanja programske opreme. Vsekakor pa obravnava vzdrževanje predmetov/elementov in sistemov, ki vsebujejo programsko opremo. Ta standard ne zajema definicij samozadostnih izrazov.

Odgovornost vsakega vodenja/upravljanja vzdrževanja je opredeliti strategijo vzdrževanja v skladu z naslednjimi glavnimi cilji:
– zagotoviti razpoložljivost predmeta/elementa za zahtevano delovanje ob optimalnih stroških;
– upoštevati varnost, osebe, okolje in vse druge obvezne zahteve, povezane s tem predmetom/elementom;
– obravnavati vsakršen vpliv na okolje;
– podpirati trajnost predmeta/elementa in/ali kakovost izdelka ali storitve, ki jo nudi, ob upoštevanju stroškov.

Kot del zahtev CEN/TC 319 je bilo treba izdelati izčrpen strukturiran standard kot splošni slovar o vzdrževanju, ki vsebuje glavne izraze in njihove definicije.

Vzdrževanje daje bistven prispevek k zagotovljivosti predmeta/elementa. Pravilne in odobrene definicije so potrebne, da uporabnik z vzdrževanjem povezanih standardov v celoti natančno razume uporabljene izraze o vzdrževanju. Ti izrazi so lahko posebej pomembni pri oblikovanju pogodb o vzdrževanju.

Izrazi iz tega standarda kažejo, da se vzdrževanje ne omejuje le na tehnične ukrepe, ampak vključuje tudi druge dejavnosti, kot so načrtovanje, ravnanje z dokumentacijo itd.