Vzdrževanje - Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja, SIST EN 15341:2019+A1:2022 (prevod v slovenščino)

SIST EN 15341:2019+A1:2022, Vzdrževanje - Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja

Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) funkcije vzdrževanja veljajo za vse fizično premoženje, bodisi industrijsko premoženje, infrastrukturne ali javne objekte ali transportne sisteme idr.
Ti kazalniki naj se uporabljajo za:
a) merjenje stanja,
b) primerjavo (notranje in zunanje medsebojne primerjave),
c) diagnosticiranje (analiza prednosti in slabosti),
d) prepoznavanje ciljev in opredelitev rezultatov, ki jih je treba doseči,
e) planiranje/načrtovanje ukrepov za izboljšanje,
f) redno merjenje sprememb skozi čas.
V tem dokumentu ni zajeto vzdrževanje same programske opreme. Kljub temu pa obravnava vzdrževanje predmetov/elementov in sistemov, ki vsebujejo programsko opremo.

Standard SIST EN 15341:2019+A1:2022 navaja ključne kazalnike uspešnosti (KPI) funkcije vzdrževanja in daje smernice za opredelitev niza primernih kazalnikov, za ocenitev in izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti in trajnostnosti pri vzdrževanju obstoječega fizičnega premoženja, bodisi industrijskega premoženja, infrastrukturnih in javnih objektov ali transportnih sistemov idr. v okviru zunanjih in notranjih vplivnih dejavnikov.