Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti, SIST IEC 60479-2:2020 (prevod v slovenščino)

SIST IEC 60479-2:2020, Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti

Ta del IEC 60479 opisuje učinke na človekovo telo, ko skozenj teče sinusni izmenični tok v frekvenčnem območju nad 100 Hz.

Podani so učinki toka, ki teče skozi človeško telo, za:
– sinusni izmenični tok z enosmernimi komponentami,
– sinusni izmenični tok s faznim krmiljenjem in
– sinusni izmenični tok z večperiodnim krmiljenjem,
vendar se štejejo, da so uporabni le za izmenični tok s frekvenco od 15 Hz do 100 Hz.

Podani so načini za širitev uporabne frekvence čistih sinusoid do frekvence 150 kHz, s čimer dopolnjujejo podatke v IEC 60479-1.

Podani so načini za preverjanje zapletenih nepravilnih oblik.

Ta dokument opisuje učinke toka, ki teče skozi človeško telo v obliki enega ali več zaporednih pravokotnih udarov enosmernega toka, sinusnih udarov in udarov, ki so posledica razelektritev kondenzatorja.

Šteje se, da so podane vrednosti uporabne za dolžine udarov od 0,1 ms do vključno 10 ms.

Ta dokument upošteva samo prevajani tok, ki je posledica neposrednega priklopa tokovnega vira na telo, kot je pri IEC 60479-1. Ne upošteva toka, ki se inducira v telesu zaradi njegove izpostavljenosti zunanjemu elektromagnetnemu polju.

Ta osnovna varnostna publikacije je primarno namenjena tehničnim odborom za pripravo standardov skladno z načeli, podanimi v IEC Vodilu 104 in lSO/lEC Vodilu 51. Ni namenjena, da bi jo uporabljali proizvajalci ali certifikacijski organi.

Ena od odgovornosti tehničnega odbora je, kjerkoli je uporabno, zagotoviti uporabo osnovne varnostne publikacije pri pripravi svojih publikacij. Zahteve, preskusne metode ali preskusni pogoji te osnovne varnostne publikacije veljajo samo, če so izrecno navedeni ali so vključeni v ustrezne publikacije.