Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Vodenje kakovosti – Kakovost organizacije – Napotki..., SIST EN ISO 9004:2018 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 9004:2018, Vodenje kakovosti – Kakovost organizacije – Napotki za doseganje trajne uspešnosti (ISO 9004:2018)

Ta dokument določa zahteve in osnovne tehnične lastnosti za dimovodne naprave, dimovodne tuljave, povezovalne dimovode, sestavne dele in opremo, ki se uporabljajo za odvajanje produktov zgorevanja iz zgorevalnih naprav v ozračje. Ta dokument se uporablja kot referenca za vse standarde CEN/TC 166 za proizvode.

Ta dokument obravnava proti požaru saj odporne dimovodne naprave, dimovodne tuljave, povezovalne dimovode, fazonske elemente in opremo za zgorevalne naprave na trdna, tekoča ali plinasta goriva ter proti požaru saj neodporne dimovodne naprave, dimovodne tuljave, povezovalne dimovode, sestavne dele in opremo za zgorevalne naprave na izključno tekoča in plinasta goriva. Obravnava tudi proti požaru saj varno opremo za zgorevalne naprave na trdna, tekoča in plinasta goriva.

OPOMBA 1:      To pomeni, da dimovodne naprave, dimovodne tuljave, povezovalni dimovodi in sestavni deli, ki niso odporni proti požaru saj, ter oprema, ki ni odporna proti požaru saj ali ni varna proti požaru saj, niso primerni za zgorevalne naprave na trdna goriva.

Ta dokument opredeljuje tudi minimalne zahteve za označevanje, navodila za uporabo, informacije o proizvodu ter podaja navodila za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti (AVCP).

Ta dokument se ne uporablja za konstrukcijsko neodvisne dimovodne naprave in obrtniško izdelane dimovodne naprave iz sestavnih delov, ki nimajo oznake CE.

OPOMBA 2:      Ta dokument je mogoče uporabiti kot podlago za specifikacije proizvodov, ki jih zajema evropska tehnična ocena.

OPOMBA 3:      Vsi standardi za proizvode, ki jih je pripravil tehnični odbor CEN/TC 166, temeljijo na mandatu M/105.