Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Veličine in enote - 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2019), SIST EN ISO 80000-3:2020 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 80000-3:2020, Veličine in enote - 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2019)

Standard SIST EN ISO 80000-3:2020 podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine prostora in časa. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).