Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Veličine in enote - 2. del: Matematika, SIST EN ISO 80000-2:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 80000-2:2019, Veličine in enote - 2. del: Matematika (ISO 80000-2:2019, popravljena verzija 2021-11)

Standard SIST EN ISO 80000-2:2019 opredeljuje matematične simbole, razlaga njihov pomen in podaja besedne ekvivalente ter uporabo.

Ta dokument je v glavnem namenjen za uporabo v naravoslovnih vedah in tehniki, velja pa tudi za druga področja, kjer se uporablja matematika.