Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Varjenje v aeronavtiki, SIST ISO 24394:2020 (prevod v slovenščino)

SIST ISO 24394:2020, Varjenje v aeronavtiki - Preskušanje usposobljenosti varilcev in operaterjev varjenja - Talilno varjenje kovinskih sestavnih delov

Ta dokument določa zahteve za usposobljenost varilcev in operaterjev varjenja za talilno varjenje kovinskih materialov v aeronavtiki.

Pravilno opravljeno preskušanje usposobljenosti varilca oziroma operaterja varjenja v skladu s tem dokumentom dokazuje, da ima zadevni varilec oziroma operater varjenja minimalne veščine in znanje, potrebne za talilno varjenje aeronavtične strojne opreme.