USTANOVNA SEJA STROKOVNEGA SVETA SIST ZA SPLOŠNO PODROČJE

11. julija 2019 je bila sklicana 62. (ustanovna) seja strokovnega sveta Slovenskega inštituta za standardizacijo za splošno področje (SS SPL) petega mandata.

Člani SS SPL v petem mandatu so izvolili go. Olgo Naglič za predsednico strokovnega sveta za dobo naslednjih štirih let (2019–2023).

Gospa Olga Naglič se je vsem članom zahvalila za zaupanje in podporo tako v preteklem kot v tem novem mandatu. Izkušnje ima, zdravje ji služi, poudarila je tudi dobro sodelovanje s tehničnimi sekretarji SIST, s katerimi ima redne sestanke na vsake tri mesece. Poudarila je, da bo treba uvajati moderne tehnologije, še najprej dobro sodelovali s Strokovnim svetom SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, tako kot sodelujeta že CEN in CENELEC. V delo tehničnih delovnih teles SIST bo treba vključiti tudi več predstavnikov ministrstev. Gospa Naglič se veseli nadaljnjega dela v strokovnem svetu SIST.