USPEŠNO IZVEDEN BREZPLAČNI SEMINAR ZA ZAKONODAJALCE – »NOTIFIKACIJA KOT OBVEZA SLOVENIJE, KDAJ IN ZAKAJ?«

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

Kontaktna točka SIST je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo  29. novembra 2018 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom NOTIFIKACIJA KOT OBVEZA SLOVENIJE, KDAJ IN ZAKAJ?«.

Seminarja se je udeležilo 24 udeležencev z različnih ministerstev in organov v sestavi.

V prvem delu seminarja je mag. Irena Možek Grgurevič z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavila krepitev vloge Direktive (EU) 2015/1535 (Transparency Directive – Direktiva o preglednosti) na enotnem trgu EU in povezavo z Uredbo 764/2008 o vzajemnem priznavanju, prikazani so bili primeri notifikacij, statistika ter kakšne so posledice zaradi neupoštevanja določil direktive. Skupaj z Alenko Poljanšek, ki na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja naloge Kontaktne točke za neharmonizirano področje in notifikacijo v skladu z Direktivo 2015/1535/EC in skrbi za izvajanje postopkov notificiranja predpisov iz pristojnosti tega ministrstva, sta predstavili, da medsebojno tesno sodelovanje in postopki dobro tečejo.

mag. Irena Možek Grgurevič –  MGRT, ga. Alenka Poljanšek – MKGP

Vodja Kontaktne točke SIST, mag. Jožica Škof Nikolič, je predstavila delovanje in pomen kontaktne točke, saj sta notifikacijski postopek in medsebojno obveščanje že velikokrat odigrala pomembno vlogo, ko so posamezne države opozorile na morebitno nepotrebno ustvarjanje ovire v trgovini, ki je bila nato s skupnimi močmi odpravljena s kompromisno rešitvijo. Predstavljeni so bili tudi razlika med tehničnim predpisom in standardom, načini sklicevanja na standarde v zakonodaji ter kdaj je standard treba uporabiti.

 

mag. Jožica Škof Nikolič, Vodja Kontaktne točke SIST

Vodja službe SIST za standardizacijo na področjih elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, Vesna Klofutar Mančič, je podala temeljito razlago, zakaj je uporaba standardov pomembna za podporo rasti in konkurenčnost ter kakšne vrste standardizacijskih dokumentov poznamo, metode priprave in označevanje standardov. Pojasnjeno je bilo, kako poteka delo na področju standardizacije ter možnost aktivnega sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih.

Vesna Klofutar, Vodja Službe standardizacije – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T)

V zadnjem delu seminarja pa je svetovalka v Kontaktni točki SIST, Enisa Šmrković, mag., predstavila vlogo in naloge kontaktne točke, informacije o možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ali je po zakonodaji ustrezne države članice za posamezno vrsto proizvoda treba zahtevati predhodno odobritev ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja.

Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo po odzivih uspešno predstavili obveznost Slovenije pri notifikacijskem postopku ter skušali praktično demonstrirati, kakšni sta vloga in obveznost pripravljavcev zakonodaje, vezana na Direktivo 2015/1535.