Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne: SIST 1186:2016

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, SIST

SIST je 1. junija 2016 objavil nov nacionalni standard SIST 1186:2016, Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne.

Ta standard podaja nekaj osnovnih informacij o talnem taktilnem vodilnem sistemu (TTVS), ki je eden od pomembnejših ukrepov za zagotavljanje dostopnosti za slepe in slabovidne ter temelji na taktilnem in vizualnem kontrastu. Standard je namenjen prostorskim načrtovalcem kot eno od izhodišč za načrtovanje odprtega prostora, dostopnega za vse uporabnike.

Z upoštevanjem standarda se lahko izboljša gibanje ljudi z okvarami vida, posledično pa tudi njihova samostojnost in kakovost življenja. Standard temelji na nacionalnih in mednarodnih dokumentih, ki predvidevajo enakopravnost vseh ljudi ne glede na njihove različne sposobnosti in zmožnosti. Dostopnost grajenega okolja je eden od ključnih vidikov, ki lahko to enakopravnost omogočijo.

OZADJE

Zaradi staranja prebivalstva se odstotek ljudi z okvarami vida, predvsem slabovidnih, stalno povečuje. Slepi in slabovidni se pri gibanju in orientaciji opirajo na različne vrste informacij. Slepi se v prostoru večinoma orientirajo s pomočjo tipa in zvoka. Za slabovidne so predvsem pomembne vidne informacije, ki pa so jim dostopne le, če so izrazite (močan vizualni kontrast, veliki, ustrezno postavljeni znaki). Za dobro načrtovanje prostora, dostopnega vsem, je tako zelo pomembno upoštevanje tipne, vidne in zvočne komponente prostora.

Ljudje z okvarami vida lahko taktilne informacije pridobivajo s pomočjo bele palice ali prek stopal ter prstov, kadar so to napisi in znamenja. Za ljudi, ki imajo nekaj ostankov vida, sta izjemnega pomena dobra razsvetljava in močan vizualni kontrast. Pri gibanju si pomagajo še z raznimi povečevalnimi pripomočki, psi vodiči in eholokacijo.

ZVEZA S STANDARDI

Standard SIST 1186:2016 upošteva osnovne smernice standarda SIST ISO 21542:2012, Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja in ga nadgrajuje v delih, kjer so predvidene nacionalne nadgradnje (npr. podrobne opredelitve talnega taktilnega vodilnega sistema), ter v delih, ki jih standard SIST ISO 21542:2012 ne obravnava (npr. odprti prostor). Tudi ta standard je od junija 2016 na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Nakup standarda je na voljo v spletni trgovini.