Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Študijski obisk iz Kosova

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) smo 22. oktobra 2019  gostili predstavnike Ministrstva za industrijo, Agencije za standardizacijo ter Inšpektorata za delo.

Študijski obisk je bil izveden v sklopu projekta Prosti pretok blaga za Kosovo s ciljem pridobiti podporo pri prostemu pretoku blaga, razvoju kakovostne infrastrukture, nadzoru trga in pravicam potrošnikov, kar bi pripomoglo k izboljšanju proizvodnih procesov ter povečanju kakovosti in varnosti izdelkov in storitev, ki so na voljo na domačem trgu, ter povezovanju Kosova s trgom EU z odpravo neupravičenih tehničnih ovir v trgovini ter krepitvijo položaja na zunanjih trgih.
Takšni obiski in srečanja so redna praksa med državami kandidatkami in članicami EU.

Glavni namen obiska je bil predvsem posredovati slovenske izkušnje.  Na  obisku so se tako gostje s Kosova seznanili z naslednjimi vsebinami:
·    o pripravi strategije standardizacije 2030,
·    o delu delovnih projektnih skupin: vključevanju standardizacije v izobraževalni sistem ter  vključevanju drugih pomembnih akterjev,
·    o sodelovanju SIST z ministrstvi,
·    o pomenu in vlogi harmoniziranih standardov, statusu ter pripravi seznama harmoniziranih standardov.

Kolegi s Kosova so obisk na SIST ocenili zelo pozitivno in si tudi v prihodnje želijo sodelovanja z nami in tudi z drugimi slovenskimi institucijami. Menijo, da jim naše izkušnje in znanje lahko olajšajo delo pri reševanju organizacijskih, implementacijskih in drugih težav, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.