Standardi v javni obravnavi


V nastajanju standardov javna obravnava omogoča, da javnost izrazi svoje mnenje in predstavi svoje stališče o osnutku standardov, ki so ga pripravili tehnični odbori. Po zaključku javne obravnave, ki traja 30 dni, lahko pa tudi manj, so vse pripombe zbrane in predložene ustreznemu tehničnemu odboru v nadaljnjo obravnavo. Na tej strani si lahko ogledate seznam osnutkov slovenskih standardov za tekoči mesec.

 

Osnutki slovenskih standardov v času javne obravnave so zainteresiranim na voljo v e-JAVNI OBRAVNAVI/e-Javna obravnava, kjer lahko posredujete tudi pripombe na osnutke standardov.

Obrazec za pripombe lahko v .doc obliki snamete na povezavi – OB0604-Obrazec-za-pripombe.

V času javne obravnave je sicer plačljivi osnutek SIST standardizacijskega dokumenta BREZPLAČEN!

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu marcu 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu februarju 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu januarju 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu decembru 2016 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu novembru objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu oktobru objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.