Standardi prinašajo prednost tudi mikro, majhnim in srednjim podjetjem - brezplačni seminar

Seminar, ki smo ga izvedli 9. novembra 2012 v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo, Šmartinska c. 152,  Ljubljana je bil namenjen predvsem informiranju in podrobnejšem seznanjanju predstavnikov mikro, majhnih in srednjih podjetij s prednostmi vključevanja v standardizacijske procese ter uporabe standardov. Udeležencem smo osvetlili pomen standardov in predstaviti delo standardizacije, ki poteka tako na mednarodni in evropski ravni kot na regionalni in nacionalni. Udeleženci so se seznanili tudi z drugim osnovnim znanjem na področju standardizacije. Poudarjene so bile tudi možnosti, ki nudi kontaktna točka SIST s posredovanjem brezplačnih informacij.