Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Standard SIST EN 17669 določa zahteve za pogodbe o energetski učinkovitosti

Standard opredeljuje minimalne zahteve za pogodbe o energetski učinkovitosti, s katerimi se med upravičencem in ponudnikom opredeli izboljšave in druga merila energetske učinkovitosti:

– stroškovna učinkovitost glede na koristi, ki jih ponuja ukrep za energetsko učinkovitost (ustreznost EPC);

– nabor orodij za zmanjševanje in porazdelitev tveganj;

– zahteve organizacije Eurostat in odbora za mednarodne računovodske standarde (IASB) za statistično obdelavo in računovodstvo;

– skrben pregled poslovanja ter postopki zavarovanja finančnih institucij in ocenjevalcev premoženja.

Dokument je namenjen ponudnikom energetskih storitev in upravičencem ne glede na njihov tip, velikost, kompleksnost ali lokacijo organizacije.

Dokument lahko uporabljajo prav tako finančne institucije in druge zainteresirane strani, tudi v povezavi z Eurostatom ali odborom za mednarodne računovodske standarde IASB, taksonomijo in nefinančnim poročanjem ter korporativnim trajnostnim poročanjem, če je to potrebno.

 

Standard SIST EN 17669:2023 je na voljo v spletni trgovini SIST.