Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Splošni postopek preverjanja učinkovitosti zaščitnih ukrepov za električno opremo, SIST EN 50678:2020 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50678:2020, Splošni postopek preverjanja učinkovitosti zaščitnih ukrepov za električno opremo po popravilu, in SIST EN 50678:2020/AC:2021

Ta dokument določa zahteve za postavitev enotnega postopka za preverjanje učinkovitosti zaščitnih ukrepov pri električnih porabnikih ali gospodinjskih aparatih po njihovem popravilu.

Ta postopek je uporaben za električne porabnike ali gospodinjske aparate z naznačeno napetostjo nad 25 V izmenično in 60 V enosmerno do vključno 1 000 V izmenično in 1 500 V enosmerno in toke do vključno 63 A, ki so priključeni na končne tokokroge. Lahko je vtična oprema tipa A ali trajno priključena.

Ta dokument ni namenjen za nadomestitev preskusov, ki jih podajajo varnostni standardi ali standardi za proizvod, na primer za preskuse tipa, kosovne preskuse in prevzemne preskuse.

Ta dokument predpostavlja, da obravnavani električni porabnik ali aparat ustreza pripadajočemu standardu za proizvod, da je bil dan na trg, bil uporabljen, je odpovedal in je bil popravljen.

Namenjen je preverjanju, da popravila niso ogrozila osnovnih zaščitnih ukrepov, na primer preverjanju neprekinjenosti zaščitnega vodnika, vzdržne zmogljivosti izolacije ali preverjanju, da ni noben kovinski del prost ali nepravilno vstavljen v napravo.

Ta dokument ni namenjen za:
– ponovljive preskuse, ki so podani v EN 50699,1)
– naprave in opremo, ki so del stalnih električnih inštalacij. Preskuse zanje po popravilu obravnava HD 60364-6,
– avdio- in videoopremo, opremo informacijske in komunikacijske tehnologije,
– neprekinjeno napajanje (UPS),
– polnilne postaje za elektromobilnost,
– napajalnike,
– programirljive logične krmilnike (PLC),
– močnostne pogone,
– naprave za EX-cone ali uporabo v rudnikih v splošnem,
– proizvode, ki jih že zajemajo standardi, ki obravnavajo podobno problematiko, kot so:
– medicinska oprema, ki jo obravnava EN 60601-1. Za te naprave so preskusi za preverjanje po popravilu zajeti z EN 62353,
– oprema za obločno varjenje, ki jo obravnava EN IEC 60974-1. Za te naprave so preskusi za preverjanje po popravilu zajeti z EN 60974-4,
– stroji, ki jih obravnava EN 60204-1. Za te naprave se uporablja EN 60204-1.