SMEST 2 - prednosti vključevanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v standardizacijo ter koristi uporabe standardov

Seminar Prednosti vključevanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v standardizacijo in koristi uporabe standardov v Ljubljani

V evropskem projektu za majhna in srednja podjetja SME Standardization toolkit – SMEST je Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) sodeloval že v letih 2008 in 2009. V njegovem drugem delu, v SMEST 2 je v Ljubljani 24. aprila 2013 potekal brezplačni seminar z naslovom Prednosti vključevanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v standardizacijo in koristi uporabe standardov, ki ga je SIST organiziral v sodelovanju s CEN in CENELEC. 

Dogodka, ki je bil namenjen mikro, majhnim in srednjim podjetjem, se je udeležilo 34 predstavnikov mikro , majhnih in srednjih podjetij iz vse Slovenije. Dogodek je odprla in navzoče pozdravila direktorica SIST, mag. Marjetka Strle Vidali. V nadaljevanju pa so o obravnavani tematiki spregovorili slovenski in tuji predavatelji.

Predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Irena Možek Grgurevič je v uvodnem predavanju podala pregled nacionalnih aktivnosti v okviru desetih načel Akta za mala podjetja, ki ga je leta 2008 sprejela Evropska komisija. O standardizaciji v SIST in načinu sodelovanja v nacionalni in evropski standardizaciji je spregovorila Vesna Klofutar, ki je tudi povabila predstavnike mikro, majhnih in srednjih podjetij k sodelovanju pri standardizacijskem delu in jim prestavila vse aktivnosti, ki jih slovenski inštitut izvaja na področju ozaveščanja, informiranja in promoviranja slovenskih mikro, majhnih in srednjih podjetij. Te aktivnosti in priporočila k sodelovanju, ki jih je SIST osnoval na primerih dobre prakse, naj bi proces standardizacije približali majhnim in srednjim podjetjem ter ga napravili razumljivejšega in dostopnejšega. 

Kontaktno točko SIST za majhna in srednja podjetja vodi mag. Jožica Škof Nikolič,   ki je na seminarju predstavila delo kontaktne točke ter poudarila možnosti, ki jih nudi na področju obveščanja. Predvsem so to informacije o tehničnih predpisih, izdanih v Republiki Sloveniji, ki jih dopolnjujejo seznam standardov, na katere se ti predpisi sklicujejo, ter še druge storitve, ki pripomorejo k večji informiranosti majhnih podjetij.

Predavateljica iz evropske organizacije za standardizacijo CEN-CENELEC Segolene Martin je predstavila evropsko standardizacijo in spletna orodja, ki jih lahko uporabljajo majhna podjetja. Spletno orodje ponuja vrsto priporočil o načinih, kako lahko podjetje sodeluje tako na evropski kot na nacionalni ravni, ter o uporabi standardov, kar gotovo znižuje stroške delovanja podjetja.

Kot se je že velikokrat potrdilo, lahko koristnost uporabe standardov in prednosti, ki jih podjetje ima pri sodelovanju v standardizaciji, najbolje prikažemo s predstavitvijo dobre prakse. Svoje izkušnje sta predstavila dva eksperta SIST, predstavnika majhnih podjetij v Sloveniji, mag. Rado Ključevšek, direktor mikro podjetja K. SEC informacijska varnost, in Simon Vrečar iz zavoda CEKTRA Maribor.