Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Sistemi vodenja varnosti živil, SIST EN ISO 22000:2018 (prevod v slovenščino)

Živila lahko kupujemo po vsem svetu, vendar – ali so vsa živila varna? Za zagotavljanje kakovostne in varne prehrane potrebujemo zanesljiva orodja in metode za oceno živil, ki jih užijemo – temu so namenjeni standardi. Standardi za varnost živil prinašajo koristi proizvajalcem, zakonodajalcem in trgovcem ter, kar je najpomembneje, nam, potrošnikom.

Standardi za varnost živil organizacijam pomagajo prepoznati in nadzorovati nevarnosti ter zagotavljajo živila, ki jim lahko zaupamo. Standard SIST EN ISO 22000:2018 zajema najnovejše trende in zahteve glede varnosti živil ter prinaša odgovor na naraščajoče svetovne izzive, s katerimi se sooča živilska industrija. Standard SIST EN ISO 22000:2018, Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2018), je bil v letu 2018 obnovljen (revidiran). Namen novega standarda je v organizacijah živilske industrije zagotoviti sistem, ki nadzira vse postopke proizvodnje in zagotoviti varnost živil v celotni živilski verigi. Privzem sistema vodenja varnosti živil (FSMS – Food safety management system) je strateška odločitev organizacije, ki ji lahko pomaga izboljšati celotno izvajanje na področju varnosti živil. Koristi, ki jih ima lahko organizacija od izvajanja sistema vodenja varnosti živil na podlagi standarda, so številne – od zmožnosti, da dosledno zagotavlja varna živila, izdelke in storitve, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev ter veljavne zakonske in regulativne zahteve, do obravnavanja tveganj in zmožnosti, da se dokaže skladnost z zahtevami sistema vodenja varnosti živil.

 

Na SIST je za standardizacijo na področju živil odgovoren tehnični odbor SIST/TC KŽP Kmetijski pridelki in živilski proizvodi, ki aktivno deluje že 29 let in je privzel več kot 700 evropskih in mednarodnih standardov. Člani tehničnega odbora so s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami ter predanim delom uspeli pripraviti prevod standarda v slovenskem jeziku, ki bo na voljo od aprila 2021.