Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aeronavtika, SIST EN 4179:2022 (prevod v slovenščino)

SIST EN 4179:2022, Aeronavtika - Kvalificiranje in odobritev osebja za neporušitvene preiskave

Ta dokument določa minimalne zahteve za kvalificiranje in certificiranje osebja, ki izvaja neporušitvene preiskave (NDT), neporušitveno pregledovanje (NDI) ali neporušitveno vrednotenje (NDE) v letalski in vesoljski proizvodnji, servisu, vzdrževanju in obnovi. V tem dokumentu je izraz neporušitvene preiskave (NDT) uporabljen in obravnavan kot enakovreden neporušitvenemu pregledovanju in neporušitvenemu vrednotenju (NDI in NDE).

Ta dokument se uporablja za osebje, ki z metodami neporušitvenih preiskav preskuša in/ali odobrava materiale, izdelke, komponente, sklope in podsklope. Ta dokument se uporablja tudi za osebje, ki je neposredno odgovorno za tehnično primernost uporabljenih metod neporušitvenih preiskav, ki odobri postopke neporušitvene preiskave in/ali navodila za delo, ki izvaja revizijo prostorov za neporušitvene preiskave ali ki zagotavlja tehnično podporo oziroma usposabljanje za neporušitvene preiskave.

Ta dokument se ne uporablja za posameznike, ki imajo samo administrativno ali nadzorno pristojnost nad osebjem, ki izvaja neporušitvene preiskave, ali za raziskovalno osebje, ki razvija tehnologijo za neporušitvene preiskave za nadaljnjo uvedbo in za odobritev pri certificiranju na 3. stopnji.