Seznam novih standardov SIST 2023-10

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov  – oktober 2023.

Mesečni seznam SIST 2023-10 (PDF, 29 9.2023)

Izvlečki v angleščini 2023-10 (PDF, 4 10.2023)

Izvlečki v slovenščini 2023-10 (PDF, 19 10.2023)