Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: POSTOPKI EU PROTI FRANCIJI ZARADI NESKLADNEGA OZNAČEVANJA ODPADKOV

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Evropska komisija se je odločila sprožiti postopek za ugotavljanje kršitev proti Franciji, tako da ji je poslala uradni opomin (INFR(2022)4028), ker Francija ni upoštevala zahtev glede označevanja v navodilih za razvrščanje odpadkov. Za dajanje izdelkov na francoski trg morajo biti izdelki, ki se uporabljajo v gospodinjstvu in spadajo v shemo razširjene odgovornosti proizvajalca (EPR), označeni z »logotipom Triman«, tj. oznako, ki navaja, da je za izdelek treba upoštevati pravila razvrščanja, in z informacijo »infotri«, ki določa metode za razvrščanje.

Zagotavljanje navodil potrošnikom v zvezi z ločevanjem odpadkov trenutno ni urejeno z usklajeno zakonodajo EU. Nacionalni zakoni, sprejeti na tem področju, ne smejo ustvarjati nepotrebnih ovir na notranjem trgu. V tem okviru lahko uvedba nacionalnih zahtev glede označevanja spodkopava načelo prostega pretoka blaga in lahko povzroči nedopustne učinke na okolje. Takšni ukrepi lahko povzročijo tudi povečane potrebe po dodatnem označevanju in dodatne odpadke, ki nastanejo zaradi embalaže, ki je večja od potrebne.

Zdi se, da francoski organi niso izvedli zadostne analize sorazmernosti svoje politične izbire, saj so na voljo tudi druge ustrezne možnosti, ki manj omejujejo trgovino med državami članicami. Francija prav tako krši obveznosti obveščanja v skladu z Direktivo o preglednosti enotnega trga (Direktiva (EU) 2015/1535), saj Komisija ni bila obveščena o zakonu v fazi osnutka pred njegovim sprejetjem. Francija ima sedaj dva meseca časa, da obravnava pripombe Komisije. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da Franciji pošlje obrazloženo mnenje v zvezi z navedenim postopkom.

Vir: https://ec.europa.eu


Morda vas zanima