Slovenski inštitut za standardizacijo

 

OSTATI V SKLADU S SPREMEMBAMI EVROPSKE ZAKONODAJE ZA OSEBNO VAROVALNO OPREMO

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Oktober 2017

Kako se bo preskušanje osebne varovalne opreme v Evropi spremenilo z razveljavitvijo Direktive 89/686/ES in sprejetjem nove evropske Uredbe 2016/425, ki se bo začela uporabljati 21. aprila 2018?

Ocenjuje se, da bo svetovni trg osebne varovalne opreme leta 2017 vreden približno 40 milijard USD, pričakuje se, da se bo do leta 2022 povečal na 58 milijard USD. Trg zaščitne obutve je leta 2015 znašal 5 milijard USD in se bo na leto povečal za 5 %. Zaščitna oblačila so trenutno najhitreje rastoči sektor osebne varovalne opreme, kar predstavlja 22 % prodaje v letu 2016. Pričakuje se, da bo segment zaščite dlani in rok vodil trg osebne varovalne opreme.

V EU je osebna varovalna oprema trenutno urejena z Direktivo 89/686/ES. Zajema večino izdelkov za domačo uporabo, izdelke za prosti čas in izdelke za poklicno varnost ter zahteva, da vsi izdelki iz osebne varovalne opreme izpolnjujejo osnovne zdravstvene in varnostne zahteve, kot je opredeljeno v Prilogi II.

Direktiva 89/686/ES bo 21. aprila 2018 razveljavljena in ​​nadomeščena z Uredbo (EU) 2016/425. Sprememba je več kot kozmetična, postavlja nove zahteve proizvajalcem in dobaviteljem osebne varovalne opreme v Evropi, vključno z naslednjimi dodatnimi zahtevami:

  • postavljene so nove odgovornosti za uvoznike in distributerje,
  • zaščitni izdelki pred toploto za zasebno rabo (rokavice za pečice) so sedaj osebna varovalna oprema,
  • nekateri izdelki, ki so bili razvrščeni v kategorijo II, so zdaj v kategoriji III,
  • izdelati je treba oceno tveganj, proti katerim naj bi osebna varovalna oprema ščitila,
  • spremenjene so zahteve za označevanje izdelka, vključno z nazivom proizvajalca, registriranim trgovskim imenom ali registrirano blagovno znamko in poštnim naslovom,
  • spremenjene so zahteve za navodila za uporabo: vključen je internetni naslov, na katerem je mogoče dostopati do izjave EU o skladnosti.

Osebna varovalna oprema: opredelitev v skladu z novo Uredbo 2016/425

  • Oprema, oblikovana in izdelana, da jo oseba nosi ali uporablja za svojo zaščito pred enim ali več tveganji za zdravje ali varnost,
  • izmenljivi sestavni deli za opremo iz točke (a), ki so bistveni za njegovo varovalno funkcijo,
  • priključni sistemi za opremo iz točke (a), ki jih oseba ne drži ali nosi ter so namenjeni priključitvi te opreme na zunanjo napravo ali na zanesljivo pritrdilno točko, ki ni namenjena trajni pritrditvi in ​​ki ne potrebujejo pritrdilnih del pred uporabo.

Preskušanje osebne varovalne opreme v skladu z Uredbo 2016/425

Izdelki osebne varovalne opreme morajo biti razvrščeni v eno od treh kategorij, odvisno od stopnje tveganja, povezanega z njihovo uporabo.

Uredba 2016/425 določa različne postopke ugotavljanja skladnosti, odvisno od kategorije osebne varovalne opreme.

Izdelki osebne varovalne opreme kategorije II in kategorije III zahtevajo od proizvajalca, da pripravi pregled tipa EU, vključno s certifikacijo priglašenega organa. To je mogoče doseči z razvijanjem tehnične mape z neodvisnim poročilom o preskusu. Poleg tega morajo proizvajalci izdelkov kategorije III opraviti tudi stalno ocenjevanje, da preverijo skladnost. To zahteva, da priglašeni organ vsako leto izvaja revizije na kraju samem, da zagotovi vzpostavitev sistemov vodenja kakovosti in preverjanje skladnosti vzorcev.

Pri pripravi potrebne tehnične dokumentacije za certificiranje v skladu z Uredbo 2016/425 morajo proizvajalci dokazati, da je njihov proizvod v skladu z bistvenimi zahtevami, ki se nanašajo nanj. Pri pregledu tipa EU bo priglašeni organ normalno pregledal tehnično dokumentacijo v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, povezanimi z ustreznim usklajenim standardom.

Načrtovanje za prehod?

Proizvajalci in dobavitelji osebne varovalne opreme morajo biti pripravljeni na to spremembo, da bi zagotovili neprekinjeno skladnost z evropsko zakonodajo. Ključni datumi so:

21. april 2018 – vsi novi proizvodi, ki se dajejo na trg, morajo biti v skladu z Uredbo 2016/425,

21. april 2019 – obstoječi izdelki, ki so trenutno na voljo za prodajo, morajo biti certificirani v skladu z Uredbo 2016/425