Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Zahteve, SIST ISO 55001:2014 (prevod v slovenščino)

SIST ISO 55001:2014, Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Zahteve

Ta mednarodni standard določa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja za obvladovanje premoženja, imenovanega "sistem obvladovanja premoženja".

Ta mednarodni standard lahko uporablja katerakoli organizacija. Organizacija določi, za katera od njenih premoženj se ta mednarodni standard uporablja.

Ta mednarodni standard je v prvi vrsti namenjen:

  • tistim, ki so vključeni v vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema obvladovanja premoženja;
  • tistim, ki so vključeni v izvajanje aktivnosti obvladovanja premoženja, in izvajalcem storitev;
  • notranjim in zunanjim stranem za oceno zmožnosti organizacije izpolnjevati zakonske, regulativne in pogodbene zahteve ter lastne zahteve organizacije.

Vrstni red, v katerem so zahteve predstavljene v tem mednarodnem standardu, ne odraža njihove pomembnosti ali namiguje na vrstni red, v katerem jih je treba izvajati.