Novosti na področju harmoniziranih standardov v okviru Direktiv novega pristopa - Avgust 2020

Na podlagi objavljenih zadnjih seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, v mesecu avgustu 2020 ni določen začetek uporabe harmoniziranih standardov.

Avgust 2020

 


Morda vas zanima