Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: Nov seznam harmoniziranih standardov - SPLOŠNA VARNOST PROIZVODOV - AVGUST 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L157 je bil 16. avgusta 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1401 z dne 12. avgusta 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1698 glede evropskih standardov za nekatere izdelke za otroke, pohištvo za otroke, gimnastično opremo, vžigalnike ter opremo za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima