Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: Nov seznam harmoniziranih standardov - POTENCIALNO EKSPLOZIVNE ATMOSFERE - MAREC 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2022/406 z dne 10. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1202 glede harmoniziranih standardov za avtomatske točilne ventile, vgrajene v napravah za točenje goriva, tlačne in sesalne naprave za točenje goriva in naprave za točenje goriva z daljinskim upravljanjem, varnostne zapore za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva, varovalne ventile ter vrtljive dele na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva, ki se uporabljajo na bencinskih servisih.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima