Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: Nov seznam harmoniziranih standardov - ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST - MAJ 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L157 je bil 10. junija 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/910 z dne 9. junija 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost nizkonapetostnih stikal, ločilnikov, ločilnih stikal in stikalnih aparatov z varovalkami ter za zunanje napajalnike za mobilne telefone.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima