Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: Nov seznam harmoniziranih standardov - ATEX - MAJ 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L140 je bil 19. maja 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/784 z dne 17. maja 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1202 glede harmoniziranih standardov za šobe, preskuševalne zahteve in mere, ki se uporabljajo za avtomobilski sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila ter za sisteme za dušenje eksplozij.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima