Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV ZA ŽIČNIŠKE NAPRAVE

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L298 je bil 19. novembra 2019 objavljen "IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1923 z dne 18. novembra 2019 o harmoniziranih standardih za žičniške naprave, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

NOV NAČIN OBJAVE
V preteklosti so bili objavljeni "konsolidirani seznami" kot obvestilo Komisije v izdaji C Uradnega lista Evropske unije, so sedaj posebni seznami novih sklicevanj in umaknjenih sklicev objavljeni kot priloge k "Izvedbenemu sklepu Komisije" v izdaji L Uradnega lista Evropske unije. Seznam standardov je sedaj objavljen v treh ločenih prilogah; v Prilogi I so navedeni standardi, ki so objavljeni prvič, v Prilogi II so navedeni standardi z omejitvijo domneve skladnosti, v Prilogi II pa so navedeni standardi, ki so umaknjeni s seznama.

Pomembno je poudariti, da je treba priloge sklicevanj na harmonizirane standarde, objavljene v izdaji »L« (zakonodaja) Uradnega lista Evropske unije, obravnavati skupaj z ustrezno objavo v izdaji C (Informacije in objave), ki izhaja iz prejšnjega postopka obveščanja. Komisija lahko še vedno sestavi sezname konsolidiranih standardov, vendar ti ne bodo objavljeni, ampak bodo na voljo za pregled na spletnih mestih, določenih za posamezen sektor.

Razlogi za te spremembe so popolna uporaba Uredbe (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji in nekaj nedavnih sodb Sodišča Evropske unije, ki potrjujejo, da je treba harmonizirane standarde obravnavati kot del zakonodaje, če so sklicevanja navedena v Uradnem listu Evropske unije.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.