Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV ZA STROJE

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L270 je bil 24. oktobra 2019 objavljen "IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1766 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 glede harmoniziranega standarda EN ISO 19085- 3:2017 za numerično krmiljene vrtalne in rezkalne stroje.

Harmoniziran standard EN ISO 19085- 3:2017 za numerično krmiljene vrtalne in rezkalne stroje se vključi na seznam harmoniziranih srandardov v podporo Direktivi 2006/42/ES o strojih.

V Uradnem listu Evropske unije L296 je bil 7. novembra 2019 objavljen "IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1863 z dne 6. novembra 2019 o spremembi in popravku Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 glede umika sklicev na harmonizirane standarde za stroje iz Uradnega lista Evropske unije.

Komisija je z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/436 od 19. marca 2019 iz Uradnega lista Evropske unije umaknila sklice na več harmoniziranih standardov. Da bi imeli proizvajalci več časa za pripravo na uporabo novih standardov, revidiranih standardov in sprememb sklicev na standarde, ki so bili objavljeni z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/436, so podaljšati datume umika sklicev na več standardov, ki so bili umaknjeni z navedenim sklepom.

NOV NAČIN OBJAVE
V preteklosti so bili objavljeni "konsolidirani seznami" kot obvestilo Komisije v izdaji C Uradnega lista Evropske unije, so sedaj posebni seznami novih sklicevanj in umaknjenih sklicev objavljeni kot priloge k "Izvedbenemu sklepu Komisije" v izdaji L Uradnega lista Evropske unije. Seznam standardov je sedaj objavljen v treh ločenih prilogah; v Prilogi I so navedeni standardi, ki so objavljeni prvič, v Prilogi II so navedeni standardi z omejitvijo domneve skladnosti, v Prilogi II pa so navedeni standardi, ki so umaknjeni s seznama.

Pomembno je poudariti, da je treba priloge sklicevanj na harmonizirane standarde, objavljene v izdaji »L« (zakonodaja) Uradnega lista Evropske unije, obravnavati skupaj z ustrezno objavo v izdaji C (Informacije in objave), ki izhaja iz prejšnjega postopka obveščanja. Komisija lahko še vedno sestavi sezname konsolidiranih standardov, vendar ti ne bodo objavljeni, ampak bodo na voljo za pregled na spletnih mestih, določenih za posamezen sektor.

Razlogi za te spremembe so popolna uporaba Uredbe (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji in nekaj nedavnih sodb Sodišča Evropske unije, ki potrjujejo, da je treba harmonizirane standarde obravnavati kot del zakonodaje, če so sklicevanja navedena v Uradnem listu Evropske unije.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.