Nov evropski standard o varnostnih zahtevah za vžigalnike, varne za otroke

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, SIST

CEN je odobril nov evropski standard EN 13869 o varnostnih zahtevah za vžigalnike, varne za otroke. Standard določa varnostne in preskusne metode za vžigalnike, ki se uporabljajo za prižiganje cigaret in drugih materialov za nekadilce. Z uporabo tega standarda lahko proizvajalci zagotovijo, da so njihovi vžigalniki v skladu z zahtevami zakonodaje EU.Potrjeno besedilo EN 13869: 2016 je na voljo vsem članom CEN od 13. aprila 2016.

Standard SIST EN 13869 je objavljen 1. junija 2016.

 

VELJAJO KOT SAMI PO SEBI NEVARNI

Vžigalniki za cigarete veljajo za same po sebi nevarne, saj netijo ogenj ali toploto in vsebujejo gorivo, kar vodi k resnemu tveganju, kadar jih uporabljajo otroci. To še posebej velja za vžigalnike za enkratno uporabo. Po ocenah je do 40 smrtnih žrtev in 1.900 poškodb na leto v državah EU zaradi nesreč, povezanih s požari, ki jih povzročijo otroci pri igri z vžigalniki. Mehanizmi, ki otežujejo, da bi vžigalnike uporabljali otroci, preprečujejo takšne nesreče in njihova uporaba je obvezna v Avstraliji, Kanadi, Novi Zelandiji in ZDA. Po uvedbi teh otrokom varnih zahtev v ZDA  je za 60 % zmanjšala števila nesreč.

Evropski standard EN 13869:2016, Vžigalniki, varni za otroke – Varnostne zahteve in preskusne metode, je razvil CEN/TC 355 Vžigalniki, ki ga vodi francoski AFNOR. Mehanske preskusne metode za vžigalnike, varne za otroke, temeljijo na ugotovitvah in priporočilih študije, ki je bila ob podpori Evropske komisije izvedena med novembrom 2011 in aprilom 2013.

URADNA ZAHTEVA ZA STANDARDIZACIJO IZ EVROPSKE KOMISIJE

Standard EN 13869:2016 je nastal kot odziv na mandat Evropske komisije (M/427), ki ga je CEN prejel v letu 2009. Mandat se nanaša na Odločbo Evropske komisije 2006/502/ES iz maja 2006 ter zahteva, da  države članice EU sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se lahko dajo na trg samo za otroke varni vžigalniki ter da se prepove dajanje na trg tako imenovanih "neobičajnih vžigalnikov" v okviru Direktive EU o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES).

Novi evropski standard nadomešča prejšnjo izdajo standarda EN 13869:2002+A1:2011 in bo v Uradnem listu Evropske unije (UL EU) objavljen kot harmoniziran standard. Z objavo na seznamu harmoniziranih standardov bo tako proizvajalcem vžigalnikov omogočal dokazati, da so njihovi izdelki v skladu z zahtevami Direktive o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES).

Preberite več o evropski standardizaciji v podporo varnosti otrok (pdf format)

Nakup standarda je na voljo v spletni trgovini.