MOS 2019 – VABIMO VAS NA SREČANJE S SIST

Na 52. Sejmu MOS v Celju bo v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potekalo

»SREČANJE S SLOVENSKIM INŠTITUTOM ZA STANDARDIZACIJO  – SIST«

v torek, 10. septembra 2019, med 14. in 19. uro,

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, INFO PULT 2

 

Standardi naredijo življenje varnejše in manj zapleteno, izdelki in storitve, skladni s standardi, so učinkovitejši in bolj ustrezajo pričakovanjem uporabnikov.

Z uporabo standardov imajo podjetja dostop do evropskega trga s 500 milijoni potencialnih potrošnikov. Študije so pokazale, da razvite države Evrope z uporabo standardov prihranijo okoli 15 milijard evrov na leto.

Standardi pomenijo enaka pravila za vse na trgu, to pa vodi do pravičnejše konkurence, večje izbire, manjših proizvodnih stroškov izdelkov ali storitev in nižjih cen. Zato so standardi koristno orodje, saj z njihovo uporabo podjetja:

  • zagotavljajo kakovost in varnost proizvodov oziroma storitev;
  • znižajo stroške, zmanjšajo količino odpadkov in izboljšajo učinkovitost poslovanja;
  • zagotavljajo skladnost izdelka oziroma storitev z ustrezno zakonodajo, tudi s predpisi Evropske unije.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za pripravo in izdajanje slovenskih standardov SIST. Zastopa interese Slovenije v mednarodnih (ISO, IEC) in evropskih (CEN, CENELEC) organizacijah za standardizacijo. Člani slovenskih tehničnih odborov (SIST/TC) se lahko enakopravno vključujejo v vse standardizacijske aktivnosti, tako v Sloveniji kot v Evropi in svetu, ter soustvarjajo evropske in mednarodne standarde.

S predstavitvijo želimo udeležencem sejma predstaviti pomen in prednosti uporabe standardov ter možnosti sodelovanja pri delu standardizacije. Udeleženci se bodo seznanili tudi z informacijami o povezavi standardov in zakonodaje ter katere informacije nudi Kontaktna točka SIST brezplačno.

Vljudno vabljeni!