Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije, SIST IEC 60050-713:2021 (prevod v slovenščino)

SIST IEC 60050-713:2021, Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje

Standard SIST IEC 60050-713:2021 Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) – 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje, 1998, ima status slovenskega standarda in je istoveten mednarodnemu standardu IEC 60050-713 (en), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation, 1998.

Mednarodni standard IEC 60050-713:1998 je pripravil tehnični odbor Mednarodne elektrotehniške komisije IEC/TC 1 Terminologija.

V tem delu IEV, ki se nanaša na radiokomunikacije, so izrazi in definicije podani v slovenščini; poleg tega so dodani izrazi v angleščini, francoščini in nemščini.