Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Kriogene posode - Stabilne, vakuumsko izolirane posode, SIST EN ISO 21009-2:2016 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 21009-2:2016, Kriogene posode - Stabilne, vakuumsko izolirane posode - 2. del: Zahteve za obratovanje (ISO 21009-2:2015)

Ta del standarda ISO 21009 določa zahteve za obratovanje stabilnih, vakuumsko izoliranih posod, konstruiranih za največji dovoljeni tlak, ki presega 50 kPa (0,5 bar). Uporablja se lahko tudi kot smernica pri posodah, konstruiranih za največji dovoljeni tlak, ki ne presega 50 kPa (0,5 bar).

Ta del standarda ISO 21009 velja za posode, konstruirane za kriogene fluide, ki so opredeljeni v ISO 21009-1.

Stabilne kriogene posode pogosto delno opremi proizvajalec, vendar jih lahko namesti ali znova namesti druga oseba, na primer upravljavec, uporabnik ali lastnik.