Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Koordinacija izolacije: SIST EN 60071-1:2006 in SIST EN 60071-1:2006/A1:2010 (prevod v slovenščino)

SIST EN 60071-1:2006 in SIST EN 60071-1:2006/A1:2010, Koordinacija izolacije - 1. del: Definicije, načela in pravila                                       

Ta del IEC 60071 se uporablja za trifazna izmenična omrežja z najvišjo napetostjo opreme nad 1 kV. Določa postopek za izbiro naznačenih vzdržnih napetosti za fazno (dozemno), medfazno in vzdolžno izolacijo opreme in postavitve teh omrežij. Prav tako podaja sezname standardnih vzdržnih napetosti, iz katerih naj se izberejo naznačene vzdržne napetosti.

Ta standard priporoča, da naj se izbrane vzdržne napetosti povežejo z najvišjo napetostjo opreme. Ta povezava je namenjena samo za koordinacijo izolacije. Zahtev za varnost ljudi ta standard ne obravnava.

Čeprav se načela tega standarda uporabljajo tudi za izolacijo prenosnih vodov, se lahko vrednosti njihove vzdržne napetosti razlikujejo od standardnih naznačenih vzdržnih napetosti.

Tehnični odbori za proizvode so odgovorni za določitev naznačenih vzdržnih napetosti in preskusnih postopkov, primernih za ustrezno opremo ob upoštevanju priporočil tega standarda.

OPOMBA: V IEC 60071-2, Vodilo za uporabo, so podrobno urejena vsa pravila za koordinacijo izolacije, podana v tem standardu, posebej povezava standardnih naznačenih vzdržnih napetosti z najvišjo napetostjo opreme. Če je več kot en niz standardnih naznačenih vzdržnih napetosti povezan z isto najvišjo napetostjo opreme, je podano navodilo za izbiro najprimernejšega niza.