Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Izvedena okrogla miza DILEME IN IZZIVI PRI UVAJANJU NOVE IZDAJE STANDARDA SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je v torek, 15. januarja 2019, potekala okrogla miza Dileme in izzivi pri uvajanju nove izdaje standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

Standard SIST EN ISO/IEC 17025:2017 je bil izdan v decembru 2017 in vsebuje vse zahteve, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalni in kalibracijski laboratoriji, če želijo dokazati, da so tehnično usposobljeni in da so sposobni pridobiti tehnično veljavne rezultate. Za novo izdajo standarda je določeno triletno prehodno obdobje, v katerem bo nova izdaja v celoti zamenjala staro, in tako bodo decembra 2020 postale neveljavne vse akreditacije, ki ne bodo izdane s sklicem na standard SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

Razlaganje in promocijo novega standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017 so že večkrat izvedle različne organizacije v Sloveniji in tudi marsikje po Evropi. Okrogla miza v organizaciji SIST pa je bila zamišljena kot kreativni način k implementaciji standarda z aktivnim sodelovanjem udeležencev.

Udeležba na okrogli mizi je bila brez kotizacije, vendar smo od udeležencev pričakovali aktivno sodelovanje in izkušnje s sistemi kakovosti v laboratorijskem delu.

Na okrogli mizi so sodelovali predavatelji z naslednjimi vsebinami:

  • uvod SIST, postopek razvoja novega standarda, mag. Mojca Lampič,
  • moderiranje pogovora, uvod, predvideni rezultati, bistvo novega standarda, prof. dr. Janko Drnovšek,
  • predstavitev fizikalne sledljivosti, kalibracije, prof. dr. Jovan Bojkovski,  
  • predstavitev negotovosti v preskušanju, izr. prof. dr. Gaber Begeš,
  • razmislek o možnih prevedbah starega SIST EN ISO/IEC 17025:2005 v SIST EN ISO/IEC 17025:2017, izr. prof. dr. Igor Pušnik,
  • predstavitev kemijske sledljivosti, kalibracije, problematika vzorčenja s stališča dodane merilne negotovosti, prof. dr. Milenko Roš,
  • pogovor, vsi udeleženci okrogle mize.

Udeležencev okrogle mize je bilo 27 in vsi so jo ocenili kot zelo pozitivno ter si želeli ponovitve podobnega dogodka. Dogodek jim je bil vsebinsko bogat, izmenjava mnenj in razmišljanja pa jim bodo pomagala v iskanju optimalne poti pri uvedbi novega standarda.