Evropski standard za čistejšo gorljivost dizelskega goriva iz sinteze ali postopka s hidrogeniranjem

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, SIST

SIST z veseljem sporoča, da je evropski standard EN 15940 za parafinsko dizelsko gorivo iz sinteze ali postopka s hidrogeniranjem prejel 100-odstotno soglasje članov CEN. Formalni postopek glasovanja je bil končan v sredini marca, besedilo v zaključni fazi pa je bilo ratificirano 15. aprila. V devetih letih razvoja se je ta specifikacija za gorivo razvila iz dogovora z delavnice CEN,  ki ga je pripravila majhna skupina predstavnikov industrije, v dokument s polnim soglasjem držav.

Parafinska dizelska goriva so tekoča goriva, ki so lahko sintetično ustvarjena iz surovin, kot so zemeljski plin (GTL), biomasa (BTL) ali premog (CTL), ali izdelana iz hidroobdelanih rastlinskih olj ali živalskih maščob. Ta visoko kakovostna goriva gorijo čistejše od običajnega dizelskega goriva, izdelanega iz surove nafte, ter so tako sposobna zmanjšati lokalne škodljive emisije, kot sta dušikov oksid in trdni delci (tj. manj vidni črni dim).

CEN in proizvajalci parafinskih goriv so ugotovili, da bodo naraščajoči trgi za taka goriva zahtevali nastanek nove specifikacije. Tako se je v letu 2007 začelo delo delavnice, pri katerem je sodeloval omejen nabor podjetij.

Sprejetje EN 15940 je dober primer tesnega sodelovanja evropskih držav članic CEN pri dogovoru o specifikaciji za drugo vrsto dizelskega goriva, ki ima potencial izboljšati lokalno kakovost zraka z uporabo obstoječe infrastrukture goriva. Parafinsko dizelsko gorivo se lahko uporablja kot mešanica sestavine v konvencionalnem dizelskem gorivu ali kot 100-odstotno končno gorivo, ki je že na številnih evropskih trgih. Po intenzivnem raziskovalnem in usklajevalnem delu ta standard omogoča široko uporabo tega goriva. Ta mejnik pomeni zmago za zakonodajalce, proizvajalce goriva in vozil, predvsem pa za potrošnike po vsej Evropi.

Predvidena izdaja evropskega standarda je julij 2016, privzetega standarda v slovensko standardizacijo kot SIST EN 15940 pa septembra 2016.