Slovenski inštitut za standardizacijo

 

EVROPSKA UNIJA JE HARMONIZIRALA METODO ZA UGOTAVLJANJE SPROŠČANJA NIKLJA V OKVIRJIH OČAL IN SONČNIH OČAL V SKLADU Z UREDBO REACH

Pripravila: Enisa Šmrković, SIST

Evropska komisija je v Uradnem listu EU OJ C 011 z dne 13. januarja 2017 objavila posodobljen seznam harmoniziranih standardov, ki obravnavajo metode ugotavljanja sproščanja niklja, ki sodijo pod vnos 27 Priloge XVII Uredbe REACH.

Na seznam je na novo dodan harmonizirani standard SIST EN 16128:2016, ki določa referenčno preskusno metodo za ugotavljanje sproščanja niklja iz okvirjev očal in sončnih očal, ki so v daljšem neposrednem stiku s kožo. Standard določa, da se nikelj ne sme sproščati hitreje kot 0,5 µg/cm2/teden. Za standard velja, da se za dokazovanje domneve o skladnosti začne uporabljati z dnem objave v Uradnem listu EU.

Celoten seznam vsebuje tri harmonizirane standarde, ki so privzeti kot slovenski standardi SIST:

SIST EN 1811:2011+A1:2015, Primerjalna preskusna metoda za sproščanje niklja iz izdelkov, vstavljenih v prebodene dele človeškega telesa, in izdelkov, ki so v neposrednem in daljšem stiku s kožo

SIST EN 12472:2006+A1:2009, Simulirana obrabno-korozijska metoda za odkrivanje niklja iz prevlečenih predmetov

SIST EN 16128:2016, Očesna optika - Referenčna preskusna metoda za ugotavljanje sproščanja niklja iz okvirjev očal in sončnih očal