Enotni trg: Evropska komisija zbira mnenja o doseganju večje skladnosti izdelkov s predpisi EU

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, SIST

Evropska komisija je 1. 7. 2016 začela javno posvetovanje, da bi zbrala mnenja o obsegu neskladnosti blaga s predpisi EU in o razlogih za težave v različnih sektorjih.

Namen posvetovanja je tudi pridobivanje mnenja o najustreznejših ukrepih za izboljšanje stanja.

V skupnih evropskih predpisih za igrače, stroje, električne naprave in mnoge druge izdelke so določene posebne zahteve za blago, ki veljajo na enotnem notranjem trgu. S tem je zagotovljeno, da s prostim pretokom blaga po vsej Evropski uniji ni ogrožena splošna varnost ali varnost državljanov in da so ohranjeni drugi pomembni javni interesi.

Kljub temu pa še veliko neustreznih proizvodov pride do evropskih potrošnikov in podjetij.

Poleg tega se podjetja, ki tržijo skladne proizvode, soočajo z nepošteno konkurenco tistih trgovcev, ki so bolj konkurenčni zaradi nespoštovanja pravil.

Posvetovanje je v obliki spletnega vprašalnika, ki je na voljo v 23 uradnih jezikih EU in bo trajalo do 31. oktobra 2016.

Javno posvetovanje o notranjem trgu za blago – izvajanje in skladnost